Föreläsningsanteckningar/slides till undervisning för 5 p. kurs, TÖI 2007

(Kräver Powerpoint)

Inledning till juridiken

Personrätt (ytterligare om familjerätt tillkommer)

Avtalsrätt

Spec avtalsrätt

Skadestånd