Undervisningsmaterial: Specialkurs i skadeståndsrätt

 

Den svenska modellen. Powerpointpresentation.  (Några anteckningar.)

Kausalitet och adekvans. Powerpointpresentation

(Något om casus mixtus cum culpa - pdf-fil)

Jämkning. Powerpointpresentation. I webbformat här.

Skadeståndsberäkning. Notera att denna presentation innehåller även frågor om beräkning av ersättning för sakskada etc.