Juridisk svenska 2008

Tillfälle 1: Introduktion

Tillfälle 2: Juridisk stilistik och svarta listor

Tillfälle 3: Rättskällelära och den juridiska argumentationen