undervisning i Örebro - Powerpoint-presentationer

Metodkurs, 5 poäng, civilrätt (vt 2006)

Presentation från tillfälle 1: Några nedslag i praktisk civilrättslig metod med fokus på C-uppsatsskrivande (enbart i powerpointformat)

Ersättningsrätt

(Observera: Nya presentationer finns enbart tillgängliga som powerpoint - du behöver med andra ord programmet powerpoint)

Den svenska modellen (.ppt) I webbformat här.

Skadeståndsrättsliga begrepp och culparegeln.  I webbformat här.

Kausalitet och adekvans

Skadeståndsberäkning.

Ren förmögenhetsskada och annan förmögenhetsskada

Jämkning. I webbformat här.

Principalansvar. I webbformat här.

Produktansvar. I webbformat här.

Det allmännas ansvar. I webbformat här.

Rent strikt ansvar. I webbformat här.

Flera skadeståndsskyldiga (från Fredric Korlings undervisning, enbart i pdf-format).

Kränkning (från Fredric Korlings undervisning, i pdf)

Miljöskador. I webbformat här.

Patientskador.I powerpoint-format            I webbformat

Anteckningar från Jessy van der Sluijs undervisning. Enbart i ppt-format.

Ersättningsrättsliga tendenser. I webbformat här.