Köpbegrepp

 

Kontantköp                                             Samtidig utväxling av vara och betalning

                                                              Betalning behöver inte ske med kontanter

 

Kreditköp                                               Avlämnande före betalning

 

Förskottsköp                                           Betalning före avlämnande

 

--------------------------------------------------

 

Handelsköp                                            KöpL (4–5 §§ e c)

                                                              Kreditköp: AvbetköpL (1 §)

 

Internationellt köp                                   L (1964: 528) om tillämplig lag betr int köp av lösa saker (1 §)

                                                              CISG (art 1–2)

                                                             

Civilköp                                                  Omfattar konsument- och privatköp

                                                              ÄKöpL åtskilde handelsköp och civila köp

 

Konsumentköp                                        KköpL (1 §)

                                                              Kreditköp: KkrL (3 §)

 

Internationellt konsumentköp                    L (1988: 167) om tillämplig lag för avtalsförpliktelser
                                                              RomK (art 5)

 

Privatköp                                                KöpL (4–5 §§ e c)

                                                                 Dock näringsidkarförmedlat: KköpL (1 § 2 st)                     Kreditköp: AvbetköpL (1 §)

                                                                 Dock näringsidkarförmedlat: KkrL (1 § 2 st)

--------------------------------------------------

 

Speciesköp                                             Köp av bestämd vara (ÄKöpL: ”köp av bestämt gods”)

 

Genusköp                                               Köp av viss mängd av visst slag (ÄKöpL: ”leveransavtal”)

 

Halvgeneriskt köp                                   Köp av viss mängd av bestämt parti (ÄKöpL: reglerades

                                                                 som leveransavtal)

 

--------------------------------------------------

 

Hämtningsköp                                         Kn skall hämta varan (antingen hos Sn eller på annan plats)

 

Transportköp                                          Varan skall levereras till Kn

 

   Platsköp                                              Leverans inom samma ort eller till ort dit Sn vanligen

                                                              ombesörjer tp; Sn behöver inte leverera själv

 

   Köp med leveransklausul                      Ex: Incoterms 2000 (ExW, FOB, CIF, DDU m fl)

 

   Destinationsköp                                   Leveransklausul: ”fritt”, ”levererad” eller ”fritt levererad”
(jfr D-klausul). OBS: Ej som ”fraktfritt” (jfr CPT)

 

   Enkelt försändningsköp                         Klausulfri leverans till annan ort (antingen av Sn eller av

                                                              självständig transportförare)

 

 

 

Avlämnandets betydelse

 

Dröjsmål                                                                      22 § KöpL; 9 § KköpL

   (försenat avlämnande som inte beror på Kn)                                        

 

Riskövergång                                                               13 § 1 st KöpL; 8 § 2 st KKöpL

   (Undantag: 1. Försenat avlämnande beror på Kn

   2. Under vissa förutsättningar när avlämnande på

   annan plats än hos Sn)

 

   Fel (bedöms alltid vid riskövergången)                        21 § (46 § 1 st) KöpL; 20 § 1 st KköpL

 

Kostnadsfördelning                                                       11 § KöpL; 7 § KKöpL

 

Varans avkastning                                                        79, 81 §§ KöpL

   (fördelas efter den avtalade avlämnandetidpunkten)

 

 

Några in dubio-regler

 

Plats för avlämnande: Hos Sn                                       6 § 1 st KöpL; 4 § KköpL

 

Plats för betalning: Hos Sn                                            48 § 1 st 1 p KöpL

   (vid kontantköp på annan plats: avlämnandeplatsen)     48 § 1 st 2 p KöpL

 

Tid för avlämnande: Inom skälig tid                               9 § 1 st KöpL; 5 § 1 st KköpL

   (om tidrymd: Sn bestämmer)                                      9 § 2 st

 

Tid för betalning: Vid anfordran (dock detentionsrätt)     49 § 1 st KöpL; 36 § KköpL

 

Tidsförhållandet mellan prestationer: Kontantköp            10 §, 49 § 1 st KöpL; 5 § 2 st, 36 § KköpL

 

Pris: Skäligt                                                                  45 § KöpL; 35 § KköpL

 

Leveransklausuler och risk                                     

 

ExW plats (Från fabrik, Ab Fabrik, u franco)                 Motsvarar: Hämtningsköp

FCA plats + CPT/CIP bestämmelseort                          Motsvarar: Enkelt försändningsköp

 

FAS inlastningshamn                                                    Inlastningshamn långsides fartyg

 

FOB inlastningshamn + CFR/CIF destinationshamn        Inlastningshamn passerat reling

 

DAF gränsort                                                              Gränsorten

DES destinationshamn                                                  Ombord destinationshamn

 

DEQ destinationshamn                                                 Kaj destinationshamn

 

DDU/DDP bestämmelseort                                          Motsvarar: Fritt levererad