Köprätt m m

Köprätt 1        Powerpoint   Webb

Köprätt 2       Powerpoint   Webb

Köprätt 3        Powerpoint   Webb

Köprätt 4        Powerpoint   Webb

Köprätt 5        Powerpoint   Webb                   

Köprätt 6        Powerpoint   Webb

 

Särskilda avtalstyper 1: Tjänst och upplåtelse

Powerpoint      Webb

Särskilda avtalstyper 2: Sysslomannaskap och immateriella tjänster

Powerpoint      Webb

Allmänna kontraktsrättsliga påföljder

Powerpoint      Webb

 

Textdokument

Köprättsliga begrepp

Word      Webb

Immateriella tjänster

Word      Webb