C2: Powerpointpresentationer

Skadetyper

Adekvat kausalitet och ansvarsgrund

Principalansvar etc

Det allmännas ansvar och jämkning