Mårten Schultz

 Stockholm Centre for Commercial Law

Juridiska Institutionen

 Stockholms universitet

 104 05 STOCKHOLM

 marten.schultz@juridicum.su.se
 0046 (0)8-162193
 Publikationer 
IIdolbild 1 2 3 4 5

 


 

 

 

 

 

Juridikbloggen (extern länk)

Slides och föreläsningsanteckningar 

C2 - nya presentationer

Avtalsrätt

Köprätt, särskilda avtalstyper, allmän kontraktsrätt och fordringsrätt

Fordringsrätt m m

Skadeståndsrätt

Specialkurs i skadeståndsrätt 

TÖI: Juridik för översättare

An introduction to Swedish Law

Örebro-undervisning

Örebro: Komparativ rätt 2007

Undervisning socialhögskolan 

Undervisning KTH

Juridisk svenska

Juridisk svenska 2008

Comparative Law, Stockholms universitet 2007


Artiklar och arbetsdokument

Obehörig vinst rediviva, SvJT 2009

"Skadeståndsrätt och feminism" JT 2006-07

"Casus Mixtus Cum Culpa", JT 3/2004-05

"Tort Law, Sweden 2003" i Koziol m fl (red), European Tort Law 2003, Springer Verlag, 2003 

"Analyze This! Some Swedish Reflections on the Europeanization of Tort Law", European Business Law Review 2/2004

"Skadeståndsrätt och skatterätt", JT 2003/04 

"Economic System Builders and the Cause-in-Fact Inquiry in Tort Law: A Distorted View of the Cathedral", TfR 4/2003

"Kausalitetskriteriet i svensk skadeståndsrätt och det europeiska harmoniseringsarbetet", i NFT 3-2003 (pdf)

"Fore! Om skadestånd vid golfspel (och annan idrott)" preliminär version, i Svensk idrottsförenings årsbok 2002. I pdf-format.

Skadestånd vid mobbning, i JT 4/ 2001-2002 (preliminär version) 

"Further Ruminations on Cause-In-Fact" ur Scandinavian Studies in Law 41, Stockholm 2001. I pdf-format. I word här

"Är meddelarfriheten värd vilket pris som helst?", Förvaltningsrättslig tidskrift 4-6/2001

"Unjust Enrichment - Sweden" - arbetsdokument inom ramen för The Study Group on a European Civil Code.

"Restitution for Wrongs - Sweden" - arbetsdokument inom ramen för The Study Group on a European Civil Code.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

: