Institutet för social civilrätt
Om Institutet
Arbetsrättsbiblioteket

 

Aktuellt
Seminarier
ReMarkLab
Övrig forskning

 

Läs Arbeidsliv i Norden >>

Arbetsrättsportalen och EU & arbetsrätt får ekonomiskt stöd av Nordiska Ministerrådet

www.jurinst.su.se

  English


     

Aktuella seminarier

Seminarieserien Arbetsrätten i EU-perspektiv inbjuder till ett webbinarium om:

Utnyttjande av arbetskraft på svensk arbetsmarknad:
Varför fungerar inte rätten som det var tänkt och vad kan göras för att förbättra rättens genomslag?

Tid:                      Tisdagen den 12 maj kl. 15.00 – 17.00

Plats:                   Seminariet hålls på webben via Zoom. För att delta behöver du
                            registrera dig på https://stockholmuniversity.zoom.us/webinar/register/WN_DmK0eprkRLeblmnvw8w6LA
                            När du har gjort det får du en bekräftelse med närmare
                            instruktioner.

Inledare:             Forskarna Kerstin Ahlberg, Niklas Bruun, Petra Herzfeld Olsson och
                            Erik Sjödin, Stockholms universitet

Kommentatorer:  Samuel Engblom, samhällspolitisk chef, TCO
                             Tomas Dahlquist, myndighetssamordnare,
                             Arbetsmiljöverket

Vissa arbetstagare på den svenska arbetsmarknaden får inte tillgång till de villkor som följer av arbetsrättslig lagstiftning och kollektivavtal. I en samling artiklar som snart publiceras i Juridisk Tidskrift belyser och diskuterar fyra arbetsrättsforskare de rättsliga mekanismer som är tänkta att motverka exploatering och utnyttjande på svensk arbetsmarknad.

Artiklarna, som presenteras vid seminariet, visar att arbetsrätten i dag samspelar med förvaltningsrätt och straffrätt. Gränsdragningen mellan olika rättsområden grumlas och ansvaret för att motverka undermåliga arbetsvillkor delas av olika aktörer. Arbetsmarknadens parter bär traditionellt ett stort ansvar för att det ska vara ordning och reda på svensk arbetsmarknad. Men också myndigheter spelar en viktig roll.

Arbetsmiljöverket har samordningsansvaret för myndigheternas arbete med att motverka osund konkurrens på svensk arbetsmarknad. Hur arbetar dessa aktörer för att motverka utnyttjande på arbetsmarknaden? Vad kan göras ytterligare och av vem för att främja sunda villkor?

Seminariet är öppet för alla. Det kostar inget att delta.

Välkommen!
Kerstin Ahlberg

Artiklarna är ett delresultat av forskningsprojektet En inkluderande och hållbar svensk arbetsrätt – vägen framåt, som finansieras av Vetenskapsrådet.

Länk till artiklarna i Juridisk Tidskrift: www.jt.se/content.asp?uid=127&nr=3&ar=2019/20

Arbetsmiljöverkets arbete mot osund konkurrens: www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/osund-konkurrens/