Institutet för social civilrätt
Om Institutet
Arbetsrättsbiblioteket

 

Aktuellt
Seminarier
ReMarkLab
Övrig forskning

 

Läs Arbeidsliv i Norden >>

Arbetsrättsportalen och EU & arbetsrätt får ekonomiskt stöd av Nordiska Ministerrådet

www.jurinst.su.se

  English


     

Aktuella seminarier

Seminarieserien Arbetsrätten i EU-perspektiv inbjuder till seminarium

Tre nya avgöranden av principiellt intresse

Tid:               Måndagen den 11 februari kl 15.00 – 17.00

Plats:            Rum Bergsmannen, Aula Magna, Stockholms universitet.
                     Lokalen ligger 4 – 5 minuters gångväg från T-banestation
                     Universitetet

Inledare:      Docent Petra Herzfeld Olsson, Stockholms universitet
                     Universitetslektor Erik Sinander, Stockholms universitet
                     Universitetslektor Erik Sjödin, Institutet för social forskning

                             

EU-domstolen och Europadomstolen för mänskliga rättigheter har på senare tid kommit med flera avgöranden av principiellt intresse. Vid seminariet behandlas tre av dessa: målet Ognevenko mot Ryssland, där Europadomstolen slår fast att det faktum att en strejk får ekonomiska konsekvenser inte kan motivera ett strejkförbud; målet Sindicatul Familia Constanţa (C-147/17) där EU-domstolens stora avdelning klargör vilka förhållanden som kan göra en verksamhet så speciell att arbetstidsdirektivet inte är tillämpligt där; målet Cepelnik (C-33/17) där EU-domstolen, likaså i stor avdelning, för första gången tar ställning till vad undantaget för arbetsrätten i tjänstedirektivet omfattar.

Seminarierna är öppna för alla. Det kostar inget att delta och ingen föranmälan krävs.

Välkommen!