Institutet för social civilrätt
Om Institutet
Arbetsrättsbiblioteket

 

Aktuellt
Seminarier
ReMarkLab
Övrig forskning

 

Läs Arbeidsliv i Norden >>

Arbetsrättsportalen och EU & arbetsrätt får ekonomiskt stöd av Nordiska Ministerrådet

www.jurinst.su.se

  English


     

Aktuella seminarier

Seminarieserien Arbetsrätten i EU-perspektiv inbjuder till seminarium

EU-regler om skydd för visselblåsare – vad innebär kommissionens förslag?

Tid:                       Måndagen den 14 maj kl 15.00 – 17.00

Plats:                    Rum Bergsmannen, Aula Magna, Stockholms universitet.
                             Aula Magna ligger 4 – 5 minuters gångväg från T-banestation
                             Universitetet. Karta

Inledare:               Departementssekreteraren Per Larsson,
                             Arbetsmarknadsdepartementet
                             Docent Susanne Fransson, Göteborgs universitet

Kommentatorer:   Chefsjuristen Lise Donovan, TCO
                             Göran Söderlöf, Senior arbetsrättsjurist SKL
 

Den 23 april lade Europeiska kommissionen fram ett förslag till direktiv om skydd för personer som rapporterar om brott mot EU-rätten. Både privata och offentliga arbetsgivare ska bli skyldiga att ha interna procedurer för att anställda och andra som har med verksamheten att göra ska kunna rapportera om oegentligheter, och medlemsstaterna ska inrätta oberoende myndighetsorgan dit de kan vända sig om det inte hjälper att slå larm internt. För att omfattas av direktivets skydd måste visselblåsaren enligt huvudregeln ta upp problemet internt innan han eller hon går vidare till myndigheterna. Om inte heller det fungerar ska visselblåsaren kunna göra informationen tillgänglig för allmänheten, t.ex. via massmedier. Alla former av repressalier mot den som har rapporterat på det sätt som direktivet förutsätter ska vara förbjudna. Inledare och kommentatorer vid seminariet kommer att presentera och analysera direktivförslaget.

Seminarierna är öppna för alla. Det kostar inget att delta och ingen föranmälan krävs.

Välkommen!