Institutet för social civilrätt
Om Institutet
Arbetsrättsbiblioteket

 

Aktuellt
Seminarier
ReMarkLab
Övrig forskning

 

Läs Arbeidsliv i Norden >>

Arbetsrättsportalen och EU & arbetsrätt får ekonomiskt stöd av Nordiska Ministerrådet

www.jurinst.su.se

  English


     

Aktuella seminarier

Seminarieserien Arbetsrätten i EU-perspektiv inbjuder till seminarium

Arbetsrättens nya grundidéer

Tid:                       Tisdagen den 14 november kl 15.00 – 17.00

Plats:                    Rum Spelbomskan, Aula Magna, Stockholms universitet.
                             Aula Magna ligger 4 – 5 minuters gångväg från T-banestation
                             Universitetet. Karta

Inledare:               professor Niklas Bruun, Hanken
                             docent Petra Herzfeld Olsson, Uppsala universitet

Kommentator:      Samuel Engblom, samhällspolitisk chef, TCO
                             Jonas Malmberg, ordförande i Arbetsdomstolen
                           

Något tycks ha hänt med arbetsrättens själva grundidé. Den klassiska arbetsrätten som utvecklades efter andra världskriget bestod i huvudsak av två delar. Det var dels lagstiftning om det enskilda anställningsförhållandet där arbetstagaren skyddades som den svagare parten, dels den kollektiva arbetsrätten vilken gjorde det möjligt att bilda fackföreningar som kunde sluta kollektivavtal med sina motparter på arbetsgivarsidan. Men så är det inte längre. Nya, kompletterande och delvis konkurrerande idéer har börjat påverka den klassiska arbetsrättens funktion. Också samhällsförändringar som digitalisering och internationalisering påverkar arbetsrätten och dess grundidéer. För att kunna skapa ett fungerande regelverk för framtidens arbetsliv måste man erkänna denna utveckling. Tankarna förs fram i den nya boken ”The New Foundations of Labour Law”, där en rad framstående internationella författare analyserar utvecklingen under rubrikerna ”The Changing Foundations of Labour Law”, ”Precarious Work – the new normative model?” och ”New forms of Labour mobility”. Boken presenteras vid seminariet av Niklas Bruun och Petra Herzfeld Olsson.

Seminarierna är öppna för alla. Det kostar inget att delta och ingen föranmälan krävs.

Välkommen!