Institutet för social civilrätt
Om Institutet
Arbetsrättsbiblioteket

 

Aktuellt
Seminarier
ReMarkLab
Övrig forskning

 

Läs Arbeidsliv i Norden >>

Arbetsrättsportalen och EU & arbetsrätt får ekonomiskt stöd av Nordiska Ministerrådet

www.jurinst.su.se

  English


     

Aktuella seminarier

Seminarieserien Arbetsrätten i EU-perspektiv inbjuder till seminarium

”Minimilön” för utstationerade blir ”lön”
– men hur stor skillnad blir det?

Tid:                       Onsdagen den 19 september kl 15.00 – 17.00

Plats:                    Rum Bergsmannen, Aula Magna, Stockholms universitet.
                             Aula Magna ligger 4 – 5 minuters gångväg från T-banestation
                             Universitetet. Karta

Inledare:               Sören Öman, ordförande i Arbetsdomstolen
                             Thomas Göransson, arbetsmarknadsråd

Kommentatorer:   Mats Åkerlind, förhandlingschef och vice vd, Sveriges
                              Byggindustrier
                             Lena Maier-Söderberg, chefsjurist, Saco
 

Den 21 juni antog ministerrådet slutligen de omtalade ändringarna i utstationeringsdirektivet. Den mest uppmärksammade nyheten är kanske att utstationerade arbetstagare nu ska få ”lön” i stället för ”minimilön”, som det heter i det gällande direktivet. Men vad blir det egentligen för skillnad? Andra frågor är: Vad innebär de regler om traktamenten som nu införs? Vilken betydelse kommer bestämmelserna om långvariga utstationeringar att få? Och hur ska medlemsstaterna kunna säkerställa att arbetstagarna får ”rätt” arbets- och anställningsvillkor om det visar sig att de inte är utstationerade i direktivets mening?

Vid seminariet presenterar Sören Öman det nya direktivet och Thomas Göransson berättar om hur förhandlingarna gick till. Lena Maier-Söderberg och Mats Åkerlind ger parternas syn på vad direktivet kan komma att innebära i byggbranschen.

Seminarierna är öppna för alla. Det kostar inget att delta och ingen föranmälan krävs.

Välkommen!