Institutet för social civilrätt
Om Institutet
Arbetsrättsbiblioteket
 
Aktuellt
Seminarier
ReMarkLab
Övrig forskning

 

Läs Arbeidsliv i Norden >>

Arbetsrättsportalen och EU & arbetsrätt får ekonomiskt stöd av Nordiska Ministerrådet

www.jurinst.su.se

 English

Forskningsprogrammet Regulating Markets and Labour - Nordic, European and Global Perspectives (ReMarkLab)

Idag är globaliseringen den huvudsakliga drivkraften för förändringen av arbetsrätten, relationerna på arbetsmarknaden och arbetsmarknaden i sig. Den innefattar två tätt sammanlänkade processer: globaliseringen av ekonomin och rättens egen internationalisering. Innehållet i den nationella arbetsrätten bestäms genom ett komplext samspel mellan olika aktörer (lagstiftare, domstolar, arbetsmarknadens parter, multinationella företag etc.) på olika nivåer (nationell, regional och global). Samtidigt medför internationaliseringen av såväl den ekonomiska rätten som arbetsrätten en spänning mellan de båda rättsområdena då marknader och arbete omregleras respektive avregleras.

Regulating Markets and Labour är ett sexårigt forskningsprogram som syftar till att ta fram strategisk kunskap om denna styrning på flera nivåer, kunskap som är av central betydelse för förståelsen av utvecklingen och för att förse beslutsfattare på olika nivåer med en fast grund för rationella politiska beslut.

Forskningsprogrammet finansieras av Forskningsrådet för Arbetsliv och Socialvetenskap, FAS.

Forskningsprojekt inom ReMarkLab-programmet

Deltagare

Kerstin Ahlberg

Niklas Bruun

Catharina Calleman

Filip Dorssemont

Thomas Erhag

Petra Herzfeld Olsson

Andrea Iossa

Mpoki Mwakagali

César Rosado Marzán

Mia Rönnmar

Silvana Sciarra

Erik Sinander