Institute for Social Private Law
About the Institute
Labour Law Department

 

Topical
Seminars
Research in the Department of Labour Law

 

www.jurinst.su.se

  Svenska

 

 

 

Current seminars

The seminar series Labour Law in an EU Perspective. The majority of the seminars are held in Swedish.

Arbetsrättens nya grundidéer

Time:                 Tuesday 14 november at 15.00 - 17.00

Venue:               Room Spelbomskan, Aula Magna, Stockholm University, 

                          The premises is situated 4–5 minutes walk from metro station
                          Universitetet. Map

Speaker:            professor Niklas Bruun, Hanken
                          docent Petra Herzfeld Olsson, Uppsala universitet

Commentators: Samuel Engblom, samhällspolitisk chef, TCO
                          Jonas Malmberg, ordförande i Arbetsdomstolen

Något tycks ha hänt med arbetsrättens själva grundidé. Den klassiska arbetsrätten som utvecklades efter andra världskriget bestod i huvudsak av två delar. Det var dels lagstiftning om det enskilda anställningsförhållandet där arbetstagaren skyddades som den svagare parten, dels den kollektiva arbetsrätten vilken gjorde det möjligt att bilda fackföreningar som kunde sluta kollektivavtal med sina motparter på arbetsgivarsidan. Men så är det inte längre. Nya, kompletterande och delvis konkurrerande idéer har börjat påverka den klassiska arbetsrättens funktion. Också samhällsförändringar som digitalisering och internationalisering påverkar arbetsrätten och dess grundidéer. För att kunna skapa ett fungerande regelverk för framtidens arbetsliv måste man erkänna denna utveckling. Tankarna förs fram i den nya boken ”The New Foundations of Labour Law”, där en rad framstående internationella författare analyserar utvecklingen under rubrikerna ”The Changing Foundations of Labour Law”, ”Precarious Work – the new normative model?” och ”New forms of Labour mobility”. Boken presenteras vid seminariet av Niklas Bruun och Petra Herzfeld Olsson. .

The seminars are open to to all. Participation is free of charge. No registration required.

Welcome!