Institute for Social Private Law
About the Institute
Labour Law Department

 

Topical
Seminars
Research in the Department of Labour Law

 

www.jurinst.su.se

  Svenska

 

 

 

Current seminars

The seminar series Labour Law in an EU Perspective. The majority of the seminars are held in Swedish.

Ny praxis från Europadomstolen om övervakning av anställdas chattande

Time:                 Thursday 27 April at 15.00 - 17.00

Venue:               Room Bergsmannen, Aula Magna, Stockholm University, 

                          The premises is situated 4–5 minutes walk from metro station
                          Universitetet. Map

Speaker:            docent Petra Herzfeld Olsson, Uppsala universitet

Commentators: arbetsrättsjuristen Lars, Bäckström, Almega
                          förbundsjuristen Annett Olofsson, LO-TCO Rättsskydd

 

Staten gav inte arbetstagaren tillräckligt skydd för hans rätt till sitt privatliv och sin korrespondens när han blev avskedad för att ha använt arbetsgivarens chattlinje för privat kommunikation. Det konstaterade Europadomstolens stora avdelning den 5 september när den avgjorde målet BĂRBULESCU v. ROMANIA. Vid seminariet analyserar inledare och kommentatorer domen och resonerar om vad den kan innebära i praktiken.

Link: https://hudoc.echr.coe.int/eng#{"itemid":["001-177082"]}

The seminars are open to to all. Participation is free of charge. No registration required.

Welcome!