Institutet social civilratt
Institutet för social civilrätt
Om Institutet
Avdelningen för arbetsrätt
 
Aktuellt
Seminarier
Forskning vid Avdelningen för arbetsrätt
 

 

form

nyhetsbrev

www.juridicum.su.se

  English

 

Avdelningen för arbetsrätt

Arbetsrätten behandlar rättsförhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare och mellan de kollektiva parterna på arbetsmarknaden. Ämnet har stor samhällelig betydelse och utvecklas fortlöpande med ny lagstiftning och nya avvägningar i rättspraxis. Vid avdelningen för arbetsrätt bedrivs forskning främst om den internationella arbetsrättens – särskilt EU-rättens – utveckling och dess sampel svensk och nordisk arbetsrätt och arbetsmarknad.
Verksamheten syftar till att skapa kunskap om den arbetsrättsliga regleringen och förståelse av hur den växer fram. Den har även som mål att stimulera samverkan och tankeutbyte mellan forskare, arbetsmarknadens parter, myndigheter och andra intressenter på området, genom det nordiska nyhetsbrevet EU & arbetsrätt, webbportalen Forum för forskning om arbetsrätt och öppna seminarier.

Pågående forskningsprojekt:

Kontaktperson: Kerstin Ahlberg
kerstin.ahlberg@juridicum.su.se