Institutet för social civilrätt
Om Institutet
Arbetsrättsbiblioteket
Aktuellt
Seminarier
ReMarkLab
Övrig forskning

form

nyhetsbrev

Läs Arbeidsliv i Norden >>

Arbetsrättsportalen och EU & arbetsrätt får ekonomiskt stöd av Nordiska Ministerrådet

www.jurinst.su.se

  English

Forskning om arbetsrätt

Sociala hänsyn och offentlig upphandling på den inre marknaden

Sammanfattning
Är det möjligt att inom ramen för EU:s regler ta sociala hänsyn vid offentlig upphandling? Kan man till exempel främja jämställdhet, integration av funktionshindrade och goda arbetsvillkor? Javisst, och utrymmet är större än vad som ofta hävdas. Det är slutsatsen av detta projekt där forskarna har analyserat vilka ramar EU-rätten drar upp och undersökt hur sex medlemsländer har genomfört EU-direktiven om offentlig upphandling. Ett delvis oklart rättsläge tycks ofta leda till ett slags försiktighetsprincip, och i jämförelse med de övriga länderna har Sverige har tillämpat den till ytterlighet. Projektet finansierades av Svenska Institutet för Europapolitiska Studier (SIEPS) och avslutades 2010.

Publikationer:

Kerstin Ahlberg och Niklas Bruun: Upphandling och arbetet i EU, SIEPS 2010:3

Kerstin Ahlberg och Niklas Bruun: Kära vänner på Konkurrensverket, Lag & Avtal nr 11/2011 s. 38