Institutet social civilratt

Institutet för social civilrätt

Om Institutet

Arbetsrättsbiblioteket

 

Aktuellt

Seminarier

ReMarkLab

Övrig forskning

 

Läs Arbeidsliv i Norden >>

Arbetsrättsportalen och EU & arbetsrätt får ekonomiskt stöd av Nordiska Ministerrådet

www.jurinst.su.se

 English

Institutet för social civilrätt

Många regler inom t. ex. arbets-, hyres-, konsument-, familje- och barnrätten är bärande element i den sociala strukturen. De har därmed en annan funktion än reglerna inom t.ex. den kommersiella privaträtten. Verksamheten vid Institutet för social civilrätt är främst inriktad på forskning om denna civilrättens sociala dimension, det vill säga de områden av civilrätten som rör de grundläggande betingelserna för det sociala livet och som påverkar människors ställning som sociala varelser.

Verksamheten har tvärvetenskaplig inriktning både i den meningen att fler rättsområden än det civilrättsliga berörs, och genom att även icke-juridiska discipliner beaktas. Institutet lägger också yttersta vikt vid samverkan med det omgivande samhället.

Forskning om arbetsrätt

För närvarande bedrivs främst forskning om arbetsrätt vid institutet. Arbetsrätten behandlar rättsförhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare och mellan de kollektiva parterna på arbetsmarknaden. Forskningen vid institutet rör särskilt EU-rättens och den internationella arbetsrättens utveckling och dess sampel med svensk och nordisk arbetsrätt och arbetsmarknad. Inom det sexåriga forskningsprogrammet Regulating Markets and Labour – Nordic, European and Global perspectives (ReMarkLab) studeras spänningen mellan arbetsrätten och den ekonomiska rätten.

 

 

ReMarkLab Final Conference
New Foundations of Labour Law in the Globalised Market Economy?

Stockholm 19-20 maj 2016

Besök konferensens hemsida för mer information:

www.jurinst.su.se/remarklab

 

Kontaktperson: jur dr Kerstin Ahlberg
kerstin.ahlberg@juridicum.su.se