Välkommen!


Stockholms miljörättscentrum inrättades av rektorn vid Stockholms universitet i december 2003. Centrets syfte är att genom forskning, utbildning och samarbete med andra läroanstalter, institutioner, myndigheter och organisationer bidra till en rättslig utveckling på nationell, europeisk (EU) och internationell nivå i syfte att skydda miljön och människors hälsa samt främja en hållbar utveckling.

News

Parisavtalet, COP22, Trump och ny klimatlag
Det händer mycket, men vad innebär det?

 

miljörättsligt seminarium

Tid: 21 mars 2017, kl. 14.00-18.00
Plats: Juristernas hus, Stockholms universitet

• Vad förhandlas nu inom ramen för Parisavtalet?
• Hur skall avtalet genomföras? Hur fylls åtagandena med rättsligt innehåll?
• Kan klimatlagstiftning och rättsprocesser styra i rätt riktning?
• Vad händer om USA säger upp Parisavtalet eller Klimatkonventionen?
• Vilka utmaningar står rätts- och samhällsvetenskaplig forskning inför?

Parisavtalet har trätt i kraft, med rättsliga förpliktelser för parterna. Samtidigt har det politiska landskapet förändrats, inte minst med ny president i USA. Seminariet belyser olika klimaträttsliga frågor – på internationell och nationell nivå – i ljuset av det politiska läget efter COP 22 i Marrakesh. Bland annat diskuteras hur Parisavtalet definierar förhållandet mellan internationell rätt och nationellt genomförande, klimatlagar som policyinstrument, och betydelsen av domstolsavgöranden för att stoppa ”klimatvärstingar”. Dessutom uppmärksammas förslaget till klimatlag och vikten av ny rätts- och samhällsvetenskaplig forskning för att förstå vad Parisavtalet innebär.


Bland talarna:
• Tidigare chefsförhandlare Bo Kjellén
• Chefsförhandlare Johanna Lissinger Peitz
• Riksdagsledamot jur dr Åsa Romson
• Advokat Kristina Forsbacka
• Biträdande professor Simon Matti

Anmälan: till Ida Boström senast 14 mars 2017
Tfn: 08-162147. E-post: ida.bostrom@juridicum.su.se

 

 

Miljörättsligt seminarium

Elizabeth Haub Prize till Antonio Herman Benjamin

Juryn för Elizabeth Haub Prize har beslutat att tilldela Antonio Herman Benjamin 2015 års pris. Elizabeth Haub Prize är en av världens främsta utmärkelser inom miljörätt. Antonio Herman Benjamin är ledamot i Brasiliens högsta domstol.


Juryn fattade beslutet vid sitt möte den 7 oktober 2015. Motiveringen lyder:

”Priset tilldelas justitierådet Antonio Herman Benjamin som ett erkännande av hans enastående bidrag till utvecklingen, spridandet och upprätthållandet av miljörätten på nationell, regional och internationell nivå, i hans egenskap av professor i juridik, offentlig åklagare, domare vid Brasiliens högsta domstol och ordförande i IUCN World Commission of Environmental Law.”

Antonio Herman Benjamin kommer att motta priset i samband med en ceremoni i Stockholm hösten 2016.

Om Elizabeth Haub Prize
Elizabeth Haub Prize är ett av världens mest välrenommerade pris i miljörätt. Priset har funnits sedan 1973 vilket därmed även gör det till det äldsta. Priset har delats ut vid Stockholms universitet sedan 2008.
Priset delas ut i samarbete med International Council of Environmental Law (ICEL) i Bonn


Hållbar fondmarknad och ansvarfulla investeringar

Stockholms miljörättscentrum anordnar en halvdagskonferens

Tid: Fredagen den 13 november kl 14.00 – 17.00
Plats: Juristernas Hus, Reinholdsalen, Stockholms universitet

Preliminärt program och ytterligare information.


I

Vem ansvarar? Riskbedömning och kontroll över miljö- och hälsoskadliga produkter

Stockholms miljörättscentrum och Stockholm Centre for Commercial Law anordnar gemensam konferens

Tisdagen den 13 oktober 2015 kl. 13.00-18.00 Aula Magna, Frescati

Program, anmälningslänk och ytterligare information finns i Juridiska institutionens kalendarium.