Vindkraft


Den 26 november 2008 arrangerade Stockholms miljörättscentrum ett halvdagsseminarium om vindkraft. Seminariet hölls i Juristernas Hus på Stockholms universitet.

Sverige behöver bygga ut vindkraften för att uppnå klimat- och energimålen. Exploateringen måste ske på ett effektivt sätt som inte kompromissar med andra värderingar i samhället eller andra miljömål. Den rättsliga hanteringen av vindkraft blir betydelsefull för att klara detta.  

På seminariet diskuterades bl.a. Miljöprocessutredningens färska betänkande ”Prövning av vindkraft” (SOU 2008:86). Utöver detta lades tyngden på bl.a. dessa punkter:  

· Är vindkraften effektiv som investeringsobjekt?
· Ska särskilda rättsprinciper tillämpas för att gynna vindkraft?
· Hur ska den juridiska prövningsprocessen se ut?
· Vad händer när vindsnurrorna etablerats – rättslig kontroll och möjliga miljöeffekter ?  


Över 30 personer deltog i seminariet som bestod av presentationer från talare, en paneldebatt och ett avslutande informellt mingel.  


Program, presentationer och länkar till dokumentation:  

Välkomst, Jonas Ebbesson

Presentation av seminariet,
Per Molander, moderator
- Presentation (PDF-format)  

”Kan det vara något? Finansiella förutsättningar för etablering”,
Nils Andersson, f.d. ordförande i Kraftverksföreningen och särskild utredare om gröna certifikat
- Presentation (PDF-format)  

”Varför vindkraft?”,
Lars Andersson, Näringsdepartementet
- Presentation (PDF-format)  

”Hur går det till? En kritisk analys över rättsliga förutsättningar för etablering”,
Gabriel Michanek, professor, Luleå tekniska universitet
- Presentation (PDF-format)

”Hur kan det göras bättre? Förslag till rättsliga förutsättningar för etablering”,
Cecilia Giese-Hagberg, sekreterare i Miljöprocessutredningen
- Presentation (PDF-format)  

Panel och avslutande ord: Moderator: Per Molander. Deltagare: Nils Andersson, Cecilia Giese-Hagberg och Gabriel Michanek.