Halvdagssymposium om handel med utsläppsrätter
22 mars 2006


Den 22 mars 2006 anordnades ett halvdagssymposium om handel med utsläppsrätter. Symposiet ägnades framför allt åt det system för utsläppshandel med växthusgaser som upprättats inom EU, men även andra tänkbara områden för sådan handel diskuterades.

Dokumentation m.m. från symposiet kommer att läggas ut här:

Utskickat program som pdf-fil
Talarpresentationer