Sverige och Stockholms universitet värd för internationell dialog inför klimatmötet i Paris

Ordförandens reflektioner över dialogmötets centrala punkter finns tillgängliga här. 

Många frågor återstår att lösa för att ett nytt globalt klimatavtal ska kunna antas i Paris i december. En central fråga är det nya avtalets utformning och rättsliga status.
Den 28-29 maj anordnade Miljö- och energidepartementet, tillsammans med Stockholms miljörättscentrum på Stockholms universitet, ett internationellt dialogmöte om centrala rättsliga frågor för det nya globala klimatavtalet.

Mötet gav tillfälle för diskussion mellan rättsliga experter från olika delar av världen. Deltog gjorde regeringarna från bl a USA, Colombia, Sydafrika, Frankrike, Storbritannien och Peru samt EU-kommissionen. Dessutom medverkade några av världens främsta forskare i internationell klimatjuridik.

Dialogmötet fokuserade på hur avtalet kan bli dynamiskt och långsiktigt, så att det bidrar till att hålla den globala temperaturökningen under två grader. Samtalen handlade också om hur parterna i det nya avtalet kan uppnå balans mellan utsläppsbegränsningar och insatser för anpassning till ett förändrat klimat samt hur de kan säkerställa transparens och att parterna uppfyller sina åtaganden.

För samtliga dessa frågor är den rättsliga utformningen av avtalet centralt.

Klimat- och miljöminister Åsa Romson deltog under mötets andra dag.
- Klimatfrågan är vår tids ödesfråga. Regeringen arbetar mycket aktivt för att vi ska nå ett nytt avtal i Paris och jag hoppas att det här mötet bidrar till det, sade klimat- och miljöminister Åsa Romson.

Mötet leddes av Jonas Ebbesson, professor i miljörätt och dekan vid Juridiska fakulteten, Stockholms universitet.

Presskontakt:
Staffan Westerlund, informatör, Juridiska fakulteten: 073-785 50 31;
mejl: staffan.westerlund@juridicum.su.se
Presskontakt Stockholms universitet: 08-164090; press@su.se