Kommissionen och Sverige om överträdelser av om EU:s miljörätt

Tid: 30 maj 2016, kl. 13.00-16.00
Plats: Juristernas hus, Stockholms universitet

Innehåll:
• Hur hanteras miljörättsliga överträdelseärenden mot Sverige i praktiken?
• Reflektioner från regeringskansliet om miljörättsliga överträdelseärenden
• Hur aktivt är Sverige i andra miljörättsliga mål i EU-domstolen?
• Hur kan överträdelseärenden undvikas? Är det alltid önskvärt?
• Vad händer när Sverige fälls i domstolen? Hur hanteras eventuella böter?

Program:
• Välkomst: Jonas Ebbesson, professor i miljörätt, Stockholms universitet
• Miljörättsliga överträdelseärenden mot Sverige: erfarenheter,
reflektioner och perspektiv
Anna Falk, departementsråd, Utrikesdepartementet
Susanne Gerland, ämnesråd och gruppchef, Energi- och miljödepartementet
• Kaffe
• Kommentarer
Christina Olsen Lundh, rådman, Mark- och miljödomstolen i Vänersborg
Jonas Ebbesson
• Panelsamtal och frågor
Moderator: Karolina Ardesjö Lundén, advokatfiskal, Kammarkollegiet