Hur uppnår vi cirkulär ekonomi?

Ett rättsligt och policyperspektiv

Tid: 17 oktober 2016, kl. 13.00-16.30
Plats: Juristernas hus, Stockholms universitet
· Vad innebär cirkulär ekonomi konkret, ur ett rättsligt och policyperspektiv?
· Vilka rättsliga uttryck tar den politiska visionen?
· Hur långt är vi ifrån en cirkulär ekonomi idag – och hur tar vi oss dit?
· Finns förutsättningar och incitament för företag och konsumenter?
· Vad innebär EU-kommissionens lagförslag om cirkulär ekonomi?
 
“Återvinningssamhälle” har blivit cirkulär ekonomi med ambitionen att ställa om samhället så att
värdet på produkter, material och resurser behålls i ekonomin så länge som möjligt och att
avfallet minimeras. Mänskligheten, särskilt den rika delen, nyttjar jordens resurser bortom
hållbara gränser. Ökad produktion kommer inte att klara framtidens behov. Kan vi då bryta
sambandet mellan ekonomisk tillväxt och stigande resursförbrukning?
Och vilken roll kan juridiken och rättsliga styrmedel spela?

  Medverkande:
 · Louise Sörme, miljöforskare vid Linnéuniversitetet/SCB:
Avfallsflöden och enskildas möjlighet att påverka (pdf)
 · David Langlet, professor, juridiska institutionen, Göteborgs universitet:
EU:s paket om cirkulär ekonomi – nytt under solen? (pdf)
 · Carl Dalhammar, jur dr, universitetslektor, Lund:
Att styra mot den cirkulära ekonomin (pdf)
 · Therese Strömshed, advokat, Mannheimer Swartling:
Tillämpning av den cirkulära ekonomin i praktiken – hinder och möjligheter (pdf)
 · Britt Sahleström, VD för Återvinningsindustrierna:
Hur skapas väl fungerande marknader i en cirkulär ekonomi (pdf)