Miljörättsligt seminarium på tema:
Juridik, politik och klimatförändringar - En utvärdering av Köpenhamnsmötet

 
PROGRAM, 2/2 - 2010

Seminariet öppnas av Centrets föreståndare Professor Jonas Ebbesson, Stockholms universitet, och Nätverkets ordförande Professor Lars Pehrson, Stockholms universitet
 
Inledningsord
Professor Jonas Ebbesson, Stockholms universitet:
Från Kyoto till Köpenhamn: reflektioner inför framtiden

Bo Kjellén, Stockholm Environment Institute, tidigare Sveriges chefsförhandlare för klimatfrågor:
Reflektioner efter Köpenhamn

Anders Turesson, chefsförhandlare, klimat, Miljödepartementet:
Det politiska spelet 2009 – och hur ser förutsättningarna ut framöver?

Lars-Erik Liljelund, särskild klimatrådgivare åt statsministern:
Klimatdiplomati och klimatjuridik – nya instruments utveckling före och efter COP15

Malou Larsson, ämnesråd vid Statsrådsberedning och sekunderad till COP15-delegationen i Köpenhamn:
Vad behövs för ett framgångsrikt klimatavtal?

Kaffe

Svante Axelsson, generalsekreterare, Naturskyddsföreningen:
Hur påverkar Köpenhamnsmötet näringslivets agerande?

Birgitta Resvik, ansvarig för energi- och klimatfrågor på Svenskt Näringsliv:
Intensivodling eller större sänkor i skogen?

Professor Gabriel Michanek, Uppsala universitet:
Rättsliga komplikationer av tänkbara klimatåtgärder

Paneldiskussion
Moderator, Professor Jonas Ebbesson, Stockholms universitet

Mingel och lättare förtäring

· Vilka rättsliga förändringar – om några – medförde Köpenhamnsmötet?
· Hur påverkas den svenska och europeiska klimatpolitiken?
· Medförde mötet någon rättslig förändring för svenska företag?
· Behövs nya styrmedel för teknikutveckling?
· Hur påverkas energipolitiken?