Seminarier

Klicka på länkarna nedan för att se dokumentation från en del av de seminarier och konferenser som centret har arrangerat.

2016
Hur uppnår vi cirkulär ekonomi?
Juristernas hus, Stockholms universitet, 17 oktober 2016
- Kommissionen och Sverige om överträdelser av om EU:s miljörätt
Juristernas hus, Stockholms universitet, 30 maj 2016
- Klimatjuridiken efter Paris
Stockholm, Stockholms universitet, 4 februari, 2016
2015
- Sverige och Stockholms universitet värd för internationell dialog inför klimatmötet i Paris  
Stockholm, Stockholms universitet - 28-29 maj 2015

Samlade seminarier 2011-2014.
 


 
2012
- Seminarium med rubriken "ARKTIS miljö under stress: förändringar, hot och rättslig kontroll"
Stockholm, Stockholms universitet - 15 mars 2012

2011
· Seminarium på temat "Juridik, politik och klimatförändringar: EU:s strategi inför Durban"
  Stockholm, Medelhavsmuseet - 28 november 2011
· Föreläsning med hedersdoktorerna Bo Kjellén och Dinah Shelton angående FN:s världstoppmöte för hållbar utveckling 2012
  Stockholm, Stockholms universitet - 28 november 2011
· Seminarium om industriutsläppsdirektivet: hur påverkas svensk rätt?
  Stockholm, Stockholms universitet - 14 september 2011

2010
· Internationell och ämnesövergripande konferens: Law for Social-Ecological Resilience
  Stockholms universitet, Aula Magna - 17-19 november 2009 (End. engelska)
· Miljörättsligt seminarium på tema: Juridik, politik och klimatförändringar -
  En utvärdering av Köpenhamnsmötet

  Stockholms universitet - 2 februari 2010

2009
· Seminarium på temat "A New Climate Change Accord: Legal Character and Commitments"
  Washington DC, Sveriges ambassad - 23 april 2009 (End. engelska)

2008
· Dokumentation från seminariet om vindkraft
  Stockholms universitet, Juristernas hus - 26 november 2008

2007
· David Langlet disputerar på avhandlingen "Prior informed Consent and Hazardouz Trade"
  Stockholms universitet, Södra husen/hörsal 4 - 14 december 2007 (End. engelska)
· Dokumentation från det internationella heldagsseminariet om luftkvalitetsnormer
 
Stockholms universitet, Juristernas Hus - 23 november 2007 (End. engelska)
· Dokumentation från heldagsseminarium om EU-medlemskapets inverkan på svensk miljörätt -
  Erfarenhet och utmaningar

  Stockholms universitet - 11 maj 2007

2006
· Dokumentation från 2006 Stockholm Conference on Evironmental Law and Justice
  Stockholms universitet - 6-9 september 2006
(End. engelska)
· Dokumentation från seminariet om Handel med utsläppsrätter
  Stockholms universitet, Juristernas Hus - 22 mars 2006

2005
· Dokumentation från NELN Workshop: Enforcement and Sanctions in Evironmental Law
  Stockholms universitet, Juridiska institutionen - 20-21
oktober 2005 (End. engelska)
· Dokumentation från seminariet: Hållbar kemikaliekontroll? -   Rättsliga förändringar,
  möjligheter och begränsningar
  Stockholms universitet - 10 maj 2005