Om Stockholms miljörättscentrum


Stockholms miljörättscentrum inrättades av rektorn vid Stockholms universitet i december 2003. Centrets syfte är att genom forskning, utbildning och samarbete med andra läroanstalter, institutioner, myndigheter och organisationer bidra till en rättslig utveckling på nationell, europeisk (EU) och internationell nivå i syfte att skydda miljön och människors hälsa samt främja en hållbar utveckling.

Inom ramen för sin verksamhet skall Centret bland annat:
· initiera, leda och samordna forskningsprojekt, och sprida resultaten av dessa,
· särskilt inrikta sig på samarbete med lärosäten och organisationer utanför Sverige,
· anordna vetenskapliga föreläsningar, seminarier, symposier och kvalificerad utbildning, samt
· insamla och bearbeta forskningsmaterial.

 
Styrelse:
Karolina Ardesjö Lundén, advokatfiskal, Kammarkollegiet
Jonas Ebbesson, professor i miljörätt, Stockholms universitet
Bo Kjellén, forskare vid Stockholm Environment Institute
David Langlet,  professor i havsförvaltningsrätt, Handelshögskolan, Göteborgs universitet
Malou Larsson Klevhill, jur.dr., docent, ämnesråd Finansdepartementet
Said Mahmoudi, professor i internationell rätt, Stockholms univerisitet
Per Molander, advokat, Mannheimer Swartling advokatbyrå                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Åsa Romson, jur dr, riksdagsledamot och f.d. klimat- & miljöminister

Föreståndare:
Jonas Ebbesson

Administratör:
Ida Boström

 

            

 Föreståndare:
Jonas Ebbesson

Administratör:
Ida Boström