Kontakt

Föreståndare:
Jonas Ebbesson, jonas.ebbesson@juridicum.su.se
Telefon: +46 (0)8-16 22 45
Fax: +46 (0)8-612 41 09

Administratör:
Anan Clara Stenvall, anna-clara.stenvall@juridicum.su.se
Telefon: +46 (0)8-16 21 47
 

Stockholms miljörättscenter
Juridiska Institutionen
Stockholms universitet
106 91 STOCKHOLM