Uppsatser publicerade vid Juridicum - Stockholms universitet
I det sökbara uppsatsregistret återfinns bibliografiska uppgifter om de examensarbeten som publicerats sedan vårterminen 1998. Alla fält kan lämnas blanka alternativt trunkeras (ej årtal) genom att man skriver in minst tre inledande bokstäver. Felaktigheter rapporteras till webmaster@juridicum.su.se.

Det går inte längre att publicera uppsatser i registret.
Från och med 2013 vecka 12 kommer Diva att erbjudas som alternativ. Du som examinerades 2013 vecka 3 kommer att kunna publicera i Diva i efterhand. För fullständiga förteckningar och övriga frågor, kontakta institutionens arkivarie Roger Nilsson.
 
   


Nu finns det 6441 sökbara uppsatser!
 
Ämnesområde:
Titel:
Författare:
Publikationsår: