English version

Grundutbildning

IRI ansvarar för flera kurser i grundprogrammet på den juridiska grundutbildningen på Stockholms Universitet.

Senast ändrad 2015-11-25