English version

Examensarbete

Den som är intresserad av att skriva sitt examensarbete i IT-rätt eller juridisk metod är välkommen att först ta kontakt med någon av handledarna för att diskutera ämnesval etc. Mer information om examensarbete och hur det går till finns på Juridicums hemsida.

Innan du kontaktar den tilltänkta handledaren kan det vara en god idé att ta en titt på såväl listan för fullbordade arbeten som listan för pågående arbeten

Medarbetarna vid IRI handleder studenters examensarbeten. Här på webbplatsen finns information om:

Handledare:

Kontakta kursamanuensen angående handledarskap.

Särskilda projekt

Examensarbete hos Saab HT 2010

Det finns möjlighet att under HT10 skriva examensarbete hos Saab. Ämnet är Rättsliga aspekter på offentlig-privat samverkan inom informationsbearbetning. Sista ansökningsdag är den 10:e september 2010 (även om det står 3:e september på annonsen).

Uppsatsförfattare vid KB

IRI och KB samorndar ett projekt som syftar till att inom ramen för ett examensarbete på juristlinjen söka utreda olika IT-rättsliga frågeställningar som KB stöter på i sin verksamhet.

Senast ändrad 2012-08-14