English version

Utbildning

IRI:s medarbetare är engagerade i flera olika slags utbildningar med rättsinformatisk anknytning. Det rör sig om kurser som riktar sig till såväl jurister som icke jurister, studerande och redan yrkesverksamma, svenska deltagare liksom utländska.

Grundprogrammet
I grundprogrammet på den juridiska grundutbildningen på Stockholms universitet läser studenterna sex veckor Rättsinformatik med rättsteknik under det första året. Rättsinformatik ingår även som ett moment i kursen Allmän rättslära det fjärde studieåret. Utöver dessa obligatoriska kurser har studenterna möjlighet att välja Rättsinformatik som en tio veckors specialkurs. Det går också bra att skriva examensarbete inom ämnesområdet rättsinformatik.
Magisterutbildningen
Magisterprogrammet i rättsinformatik ger utexaminerade jurister möjligheten att utveckla sina färdigheter inom det kombinerade området juridik och informationsteknik. Sedan 1999 finns en ettårig magisterutdbildnning i "Law and Information Technology". Programmet omfattar kurser med inrikning på dels "Information Technology and Law", dels "Development and Management of Information Systems in a Legal Perspective".
Externa kurser
IRI's medarbetare arrangerar även utbildning utanför Juridicum, t.ex. vid IT-universitetet i Kista och i samarbete med Stiftelsen Fakultetskurser.
Examensuppsats
Institutets medarbetare handleder även examensuppsatser inom IT-rätt, rättsinformatik och juridisk metod.
Senast ändrad 2015-11-25