English version

Föreningar m.m.

IRI är aktiv i flera föreningar vars verksamhetsområde knyter an till rättsinformatiken. Institutet har en särskild uppgift i Stiftelsen för rättsinformation genom att ansvara för dess kansli.

Stiftelsen för rättsinformation
Stiftelsen verkar för att främja överföring av rättsinformation till digitala medier, samt standardisering och forskning kring rättsinformation. Hemsida.
ADBJ - Svenska Föreningen för IT och Juridik
ADBJ verkar för att samhällsdebatten om informationsteknikens rättsliga problem kan föras på saklig grund. Hemsida.
Senast ändrad 2015-11-25