English version

Samarbeten

En central uppgift för IRI är att driva och aktivt medverka i olika föreningar, nätverk m.m. som engagerar sig inom området juridik och informationsteknik.

Föreningar m.m.
Nätverk m.m.
Myndigheter
Senast ändrad 2015-11-25