English version

Övriga publikationer

Monografier

Christine Kirchberger
Cyber Law in Sweden (Kluwer, 2011)
Cecilia Magnusson Sjöberg
Rättsautomation - särskilt om statsförvaltningens datorisering, Skrifter från Institutet för rättsinformatik, nr 3 (Norstedts juridik, Stockholm 1992)
Cecilia Magnusson Sjöberg
Critical Factors in Legal Document Management: A Study of Standardised Markup Languages (Stockholm, Jure, 1999)
Peter Wahlgren
Automation of legal reasoning - a study on artificial intelligence and law (Juristförlaget, Stockholm 1992)
Peter Wahlgren
The Quest for Law: Law Libraries and Legal Information Management of the Future (Stockholm, Jure, 1999)
Daniel Westman (med Agne Lindberg)
Praktisk IT-rätt (Norstedts Juridik, 2001)

Antologier

Cecilia Magnusson & Peter Wahlgren (red.)
Datorer och juridik. 15 rättsinformatiker om metoder, kvalitet och konsekvenser. Skrifter från institutet för rättsinformatik 2 (Norstedts, Stockholm 1989)
Cecilia Magnusson Sjöberg & Peter Wahlgren (red.)
Festskrift till Peter Seipel (Norstedts Juridik, 2006)
Cecilia Magnusson Sjöberg (red.)
IT Law for IT Professionals - an introduction (Studentlitteratur, 2005)
Cecilia Magnusson Sjöberg (red.)
Legal Management of Information systems - incorporating law in e-solutions (Studentlitteratur, 2005)
Peter Seipel (red.)
Law and Information Technology: Swedish Views (SOU 2002:112)
Peter Wahlgren (red.)
Scandinavian Studies in Law vol 47: IT Law (Stockholm Institute for Scandinavian Law/Jure, 2004)
Peter Wahlgren (red.)
Scandinavian Studies in Law vol 49: A Proactive Approach (Stockholm Institute for Scandinavian Law/Jure, 2006)

Övriga skrifter från Institutet för rättsinformatik

Peter Wahlgren (red.)
Rättsfallssamling i IT-rätt (Juristförlaget, Stockholm 1996)
Peter Wahlgren (red.)
Materialsamling i IT-rätt (Institutet för rättsinformatik/Jure, Stockholm 1997)
Peter Wahlgren (red.)
Materialsamling i IT-rätt (tredje uppl. Institutet för rättsinformatik/Jure, Stockholm 2002)
Christine Kirchberger (red.)
Materialsamling i IT-rätt (fjärde uppl. Institutet för rättsinformatik/Jure, Stockholm 2004)

IRI PM-serien

I IRI PM-serien publiceras kortare forskningsrapporter o.l. som framställs med anknytning till institutets verksamhet. Utgivning i PM-serien från och med 2004 publiceras här på webbplatsen i PDF-format. Äldre rapporter m.m. i serien finns i institutets bibliotek i pappersform.

2012:2
Colonna, Liane, The New EU Proposal To Regulate Data Protection in the Law Enforcement Sector: Raises the Bar But Not High Enough
PDF-format
2012:1
Axhamn, Johan, Ansvar för medhjälp till upphovsrättsintrång – särskilt i onlinemiljö
PDF-format
2007:3
Westman, Daniel, Förslag på nya civilrättsliga sanktioner i kampen mot olaglig fildelning – en kritisk granskning
PDF-format
2007:2
Westman, Daniel, Återanvändning av programkod som utvecklas av eller för den offentliga sektorn
PDF-format
2007:1
Andersson, Helena, Rättsliga aspekter på myndigheternas informationssäkerhet
PDF-format
2004:1
Peter, Seipel, Rättsinformatik - en sida av informationssystemdesign
PDF-format

Verksamhetsberättelser

Senast ändrad 2015-11-25