English version

Läroböcker & materialsamlingar

Sorterade efter utgivningsår.

Rättsinformatik: inblickar i e-samhället, e-handel och e-förvaltning
Cecilia Magnusson Sjöberg, Peter Nordbeck, Anna Nordén, Daniel Westman
Stockholm, Studentlitteratur, 2011
Allmän rättslära: Studiematerial 2008/09
Peter Wahlgren (Red.)
Juridiska institutionen, Stockhoms universitet, 2008
Studiematerial i Rättsinformatik: e-förvaltning, e-handel och e-samhället
Cecilia Magnusson Sjöberg, Daniel Westman
Stockholm, US-AB, 2008
Legal Management of Information Systems - incorporating law in e-solutions (Upplaga 2)
Cecilia Magnusson Sjöberg (Red.)
Studentlitteratur, Lund 2005
Juridik och IT : introduktion till rättsinformatiken (Upplaga 8)
Peter Seipel
Norstedts Juridik, Stockholm 2004
Juridisk riskanalys – Mot en säkrare juridisk metod
Peter Wahlgren
Jure, Stockholm 2003
Praktisk IT-rätt (Upplaga 3)
Agne Lindberg & Daniel Westman
Norstedts Juridik, Stockholm 2001
Senast ändrad 2015-11-25