English version

Avhandlingar

Följande avhandlingar har framlagts av forskare knutna till IRI.

Ubena John
How to Regulate Information and Communications Technology: A Jurisprudential Inquiry into Legislative and Regulatory Techniques (Jure Förlag, 2015)
Peter Wahlgren
Automation of Legal Reasoning: A Study on Artificial Intelligence and Law (Kluwer/Juristförlaget, 1992)
Cecilia Magnusson Sjöberg
Rättsautomation: Särskilt om statsförvaltningens datorisering (Norstedts Juridik, 1992)
Peter Seipel
Computing Law. Perspectives on a New Legal Discipline (Liber, 1977)
Senast ändrad 2015-11-25