English version

Nordisk årsbok i Rättsinformatik

De rättsinformatiska instituten i Norden har sedan 1984 gett ut en årsbok.

2010-2012: Internationalisation of law in the digital information society
Redaktör: Dan Svantesson, Stanley Greenstein
2009: Overvåking i en rettsstat
Redaktör: Dag Wiese Schartum
2006-2008: Vem reglerar informationssamhället?
Redaktör: Stanley Greenstein
2005: Elektronisk forvaltning i Norden
Redaktör: Dag Wiese Schartum
2004: Rätten och säkerheten i IT-samhället
Redaktör: Peter Seipel
2003: Media, innovationer, produktivitet. Rättssäkerheten och teknologin i omvandling.
Redaktör: Viveca Still
2002: Anonymitet Övervakning Tillit.
Redaktör: Peter Blume
2001: Konkurrens och telekommunikation
Redaktör: Tomas Myrbostad
2000: IT och juristutbildningen
Redaktör: Peter Wahlgren
1999: Nätets juridik
Redaktör: Ari Koivumaa
1998: IT-rätten i 1900-talets sista skälvande år
Redaktör: Peter Blume
1997: Elektronisk handel - rättsliga aspekter
Redaktör: Randi Punsvik
1996: Telekommunikation: rättsliga aspekter
Redaktör: Martin Brinnen
1995: Medierätten: Nya utvecklingslinjer
Redaktör: Andreas Galtung
1994: Rättslig informationssökning i databaser: Juristens nya verktyg
Redaktör: Ari Koivumaa
1993: Telekommunikationsrätt
Redaktör: Peter Blume
1992: Software Procurement
Redaktör: Erik Mosesson
1991: Internationella aspekter på rättsinformation
Redaktör: Andreas Galtung
1990: ADB, lagstiftningen och juristens roll
Redaktör: Ritva Juntunen
1989: Databaser: Ett juridiskt perspektiv
Redaktör: Cecilia Magnusson och Olav Torvund
1988: Myndighetsdata och rättssäkerhet
Redaktör: Cecilia Magnusson och Olav Torvund
1987: Datoriserad rättsinformation
Redaktör: Cecilia Magnusson och Olav Torvund
1986: ADB, avtal och upphovsrätt
Redaktör: Cecilia Magnusson och Olav Torvund
1984: Juristen i datasamhället
Redaktör: Cecilia Magnusson och Olav Torvund
Senast ändrad 2015-11-25