English version

Publikationer

Observera att förteckningen över publikationer för nuvarande inte är fullständig. Individuella, och mer utförliga, publikationslistor återfinnas hos respektive medarbetare.

IRI ger ut eller medverkar till utgivning av flera publikationsserier

Avhandlingar
I tillägg till de avhandlingar som sedan relativt lång tid tillbaka är framlagda befinner sig ett antal av IRI:s doktorandprojekt i ett slutskede med plan för publicering inom kort.
IRI-rapporter
I IRI:s rapportserie som getts ut sedan 1981 dokumenteras forskningsprojekt, utredningar samt vissa utvalda examensarbeten.
Läroböcker
IRI:s medarbetare har gett ut flera läroböcker som används i grundutbildningen och magisterutbildningen både på Stockholms universitet och vid andra lärosäten.
Nordisk årsbok i rättsinformatik
IRI medverkar sedan 1984 i utgivningen av Nordisk årsbok i rättsinformatik.
Remissvar
IRI:s medarbetare har medverkat i flera remissvar.
Tidsskrifter
Tidsskrifter.
Uppsatser
Här återfinns en förteckning över examensarbeten inom ämnesområdet rättsinformatik.
Övriga publikationer
Här återfinns monografier, antologier, årsberättelser samt en förteckning över serien Skrifter från Institutet för rättsinformatik
Senast ändrad 2015-11-25