English version

Associerade medarbetare

Patricia Jonason
Doktor i offentlig rätt, högskoleadjunkt (Södertörns högskola)
Nicklas Lundblad
Fil dr, Policy Manager, Google
Dan Svantesson
Professor, Bond University, Australien
Christina Wainikka
Lektor i affärsjuridik (Södertörns högskola)
Sanna Wolk
Docent i civilrätt
Louise Yngström
Professor i Data systemvetenskap, säkerhetsinformatik
Helena Andersson
Enheten för informationssäkerhet vid MSB-myndigheten
Martin Brinnen
Jurist vid Datainspektionen
Mark Klamberg
Doktor i folkrätt
Staffan Malmgren
Projektledare för "lagen.nu"
Daniel Westman
Doktorand i rättsinformatik
Mauro Zamboni
Professor i allmän rättslära samt forskartjänst inom rättsvetenskap vid Kungliga Vetenskapsakademien
Patricia Mindus
Docent och lektor i praktisk filosofi
Ubena John
Jur doktor i rättsinformatik
Senast ändrad 2015-11-25