Ulf Färjare - Mottagningstider

Min fasta mottagningstid följer institutionsstandard, d.v.s. torsdagar kl. 13-15. Denna tid blir ibland blockerad av undervisning, sammanträden m.m. varför jag även tillämpar den öppna och stängda dörrens politik, vilket innebär:

"Är dörren öppen är jag anträffbar, är den stängd är jag inte anträffbar."

Eftersom jag regelmässigt arbetar med dörren öppen hoppas jag att det kompenserar när torsdagsmottagningen är inställd. Välkommen!

Senast ändrad 2015-11-25