Helena Andersson

Titel
Doktorand i rättsinformatik,
 
Enheten för informationssäkerhet
 
vid MSB-myndigheten
Rum
SUB658c
Telefon
+46 8 16 19 48
Fax
+46 8 612 90 72
E-post
helena.andersson@msb.se
Den här sidan innehåller information i  hCard-mikroformatet

Avhandlingsprojekt

Legala aspekter på informationssäkerhet

 

Senast ändrad 2015-11-25