Christine Kirchberger - Legal Information as a Tool

Avhandlingsprojektet behandlar rättsinformation som verktyg och speciellt effekten av teknologisk utveckling av juridisk informationssökning och rättskälleläran. Genom utvärdering av olika modeller av juridisk tolkning och juridiska arbetsprocesser belyses frågor som rör bl.a. det växandet antalet informations- och rättskällor, utnyttjandet av tekniska verktyg i juridisk informationsökning, begreppet rättsinformation och sambandet mellan teknik och effektivitet i sökning.

Senast ändrad 2015-11-25