English version

IRI:s organisation

Institutet för rättsinformatik (IRI) är en fristående enhet vid juridiska fakulteten (Juridicum), Stockholms universitet. Institutet står under överinseende av den juridiska fakultetsnämnden och dess stadgar har fastställts av universitetets styrelse. Genom beslut av rektor är professor Peter Wahlgren sedan januari 2014 föreståndare för IRI och ordförande i institutets styrelse. IRI har drygt ett femtontal medarbetare sysselsatta med forskning, utbildning, administration m.m.

Senast ändrad 2014-05-26