English version

IRI:s organisation

Institutet för rättsinformatik (IRI) är en fristående enhet vid juridiska fakulteten (Juridicum), Stockholms universitet. Institutet står under överinseende av den juridiska fakultetsnämnden och dess stadgar har fastställts av universitetets styrelse. Genom beslut av rektor är professor Cecilia Magnusson Sjöberg sedan juli 2006 föreståndare för IRI och tillika ordförande i institutets styrelse. IRI har drygt ett tiotal medarbetare sysselsatta med forskning, utbildning, administration m.m.

Senast ändrad 2011-08-25