Jubileumsseminarierna 2007

Som en del av juridiska fakultetens 100-årsjubileum anordnade IRI den 10-11:e en serie seminarier kring rättsinformatiska ämnen. Nedan finns några av talarnas presentationer i PDF-form.

Juridikens förändrade form och funktion

Helena Andersson, doktorand i rättsinformatik
Steget efter, omöjligt att undvika eller? (jurform)

Nya kanaler för rättsinformation: innehåll och ansvar

Lena Jönsson, generaldirektör Verva
Det offentliga rättsinformationssystemet (rättsinfo)
Lars Klasén, informationsspecialist, Infotorg
Marknaden för rättsinformation online - dåtid, nutid och framtid (rättsinfo)
David Eriksson, System Development Lawyer, Mannheimer Swartling
Knowledge sharing med klienten (rättsinfo)
Daniel Westman, doktorand i rättsinformatik
Regleringen av rättsinformation: Access, personuppgiftsskydd och upphovsrätt (rättsinfo)

IT-rätten i domstolarna: grundläggande problem och aktuell praxis

Detta seminarium anordnades i samarbete med IFIM.

Professor Jan Rosén
Tolkning av upphovsrättsliga upplåtelser mot bakgrund av ny teknik (IT-rätt)
Docent Bengt Domeij
Praxis kring patent på datorrelaterade uppfinningar (IT-rätt)
Doktorand Katarina Renman Claesson
Praxis kring rättsskyddet för databaser (IT-rätt)
Docent Antonina Bakardijeva Engelbrekt
IT-relaterade tvister i marknadsdomstolen (IT-rätt)
Senast ändrad 2015-11-25