Juridisk riskanalys - Mot en säkrare juridisk metod

Juridisk riskanalys beskriver metoder för att upptäcka risker i juridiskt arbete. I flera exempel illustreras hur riskanalysmetoder kan stödja centrala arbetsmoment. För- och nackdelar med olika metoder, liksom förutsättningar för effektiv användning av juridisk riskanalys diskuteras utförligt.

Juridiskt arbete måste präglas av noggrannhet och resultatet skall vara tillförlitligt.

Juridiskt arbete kan samtidigt vara komplicerat. Arbetsunderlaget är ofta omfattande och otydligt. Utredningsresurserna är begränsade och uppgifterna skall lösas på kort tid. Riskerna att göra fel är många. Uppenbart är också att konsekvenserna av felbedömningar kan vara mycket allvarliga, såväl för klienter och rättssökande som för den jurist som misslyckas.

Metoder liknande de som presenteras i Juridisk riskanalys används på många områden. Arbetssätten är emellertid relativt okända i juridiska sammanhang. Juridisk riskanalys är därför också ett arbete som breddar synen på juridisk metod genom att tillföra ämnet nya infallsvinklar.

Boken vänder sig både till juriststudenter och till yrkesverksamma jurister. Metoderna är också relevanta för alla som har ansvar för hur regelbaserat arbete utförs i större organisationer.

Peter Wahlgren är professor vid Stockholms universitet. Jure, Stockholm 2003, 168 s.

Beställ från Jure bokhandel AB

Senast ändrad 2015-11-25