Rapporter

Peter Wahlgren (red), Promemorior i IT-rätt

(IRI-rapport 1999:1, Stockholm 1999, 121 s)

Innehåll:

Maria Carlsson
Nyttjanderätten till standardprogramvara - en anlys utgående från URL och de svenska standardavtalen på området
Anna Hede
Marknadsföring på Internet
Jenny Johansson
Försäkringshandel på Internet
Andreas Karlsson
Grundlagsreglerade yttranden på Internet
Catharina Larsson
Spel och lotteri på Internet
Matthias Nurmi
Om exemplarframställning
Mats Thornéus
EDI och EDI avtal i praktiken
Desideria Westman
Begreppet allmän handling i en digital miljö
Jörgen Yng
Elektronisk handel: En gemensam rättslig ram för EU:s inre marknad

Beställning: Jure bokhandel, fax 08/662 00 86, e-post: order@jure.se

Senast ändrad 2015-11-25