Previous slide Back to the first slide View text version


Notes:

Blindkartan har omvandlats till en tydlig terrängkarat över aktuella infrastrukturella komponenter med avseende på

teknik

juridik

organisation

Avsluta med några kommentarer som direkt knyter an till det svenska utvecklingsarbetet inom detta område: