Previous slide Next slide Back to the first slide View text version


Notes:

Skillnaden mellan de olika typerna av DTD-er kan ha sin grund i huruvida SGML resp. XML används, om användningen är valfri eller tvingande.