Previous slide Next slide Back to the first slide View text version


Notes:

(a) teknik/standarder

- polariserad diskussion

HTML tillräckligt?

Förkastande av ansats utan att komma med alternativa lösningar

(b) Juridik/rättsinformation

- insisktsfull central projektledning

djungel på myndighetsnivå = försiktig optimism

(c) organisation/”joint effort”

- kompetensamling

- intressant möjlighet att förverkliga förvaltningspolitiska intentioner avseende förstärkt demokrati

- begynnande allmän debatt om IT, dvs. Internet som ett hjälpmedel i arbetet med att åstadkomma direkt demokrati