Vägen mot ett modernt rättsinformationssystem

Cecilia Magnusson-Sjöberg

JURIDICUM

Vägen mot ett modernt rättsinformationssystem

Utgångspunkter

PP Presentation

Arbetet med ett modernt svenskt rättsinformationssystem

Några reflektioner kring den svenska situationen

Dagens presentation

1. Informationsteknik (IT) - med fokusering på standarder

Syfte: Dokument- presentation Informationssökning Verksamhetsstöd

PP Presentation

(d) Vägval

2. Rättsinformation

PP Presentation

(c) Uppmärksamma behovet av dynamisk dokumenthantering Risk: Icke konsistent dokumentpresentation (särskilt i fråga om versionshantering) Kommentar: Utforma särskild strategi för länkhantering

3. Organisatoriska förutsättningar - Aktörsaspekter

PP Presentation

(b) Kompetensfördelning

DTD-samordning

(c) Normering

Vid vägs ände...