English version

Bibliotek

Interiörbild från biblioteket

Institutet för rättsinformatik har ett mindre forskningsbibliotek som har byggts upp under IRI:s hela verksamhetstid. Samlingen omfattar verk inom rättsinformatik och IT-rätt samt angränsande områden, såsom ADB och allmän rättslära.

Tillgång till biblioteket har institutets medarbetare. Om du skriver examens- eller magisteruppsats inom rättsinformatik kan du få tillgång till biblioteket. Prata med din handledare.

Bibliotekets öppettider

Vänligen kontakta forskningskoordinator angående öppettider.

Senaste registreringar i databasen

En automatisk genererad förteckning över senaste tillagda material i biblioteket.

Sök i biblioteksdatabasen

Sök på ett eller flera av dessa alternativ. Du kan ange delar av ord också för att öka antalet chanser på träffar.

En fullständig version av bibliotekets klassifikationsschema.

? Här skriver du in verkets titel. Sökningen sker även i en eventuell officiell beteckning på verket, exv "SOU 1975:42" Titel
? Författarnamn anges på formen "Seipel, Peter". För största möjliga antal träffar, sök enbart på efternamnet. Författare
? För att söka i intervaller, ange dessa på formen "1989-1993" (för slutna) eller "1995-" (för öppna intervall) Utgivningsår
? För att söka i en specifik kategori (ex "3.6.3 Upphovsrätt"), välj denna ur listan. För att söka i en kategorigrupp, ange omslutande kategori (ex "3.6 Egendomsrätter") Klassificering
? För att enbart söka litteratur utgiven på ett visst språk. Observera att många titlar ännu inte blivit språkklassificerade i databasen -- dessa dyker inte upp i en språkavgränsad sökning. Språk

Senast ändrad 2015-11-25