Främjar forskning och utbildning inom Immaterialrätt och Marknadsrätt
Aktuellt

Conference - Access to Digital Archives and Libraries through Cross Border Collective Rights Management of Copyright
Date: 5-6 november 2015 Location: Stockholm, National Library of Sweden Cost: The conference fee is SEK 1 900 (EUR 200). Registration: https://www.eiseverywhere.com/ereg/newreg.php?eventid=142069& The conference focuses on providing cross-border access to content in archives and libraries for the benefit of research, as much research is conducted in an international environment.
11/5/2015

Välkomna till Institutet för Immaterialrätt och Marknadsrätt


Institutet för Immaterialrätt och Marknadsrätt (IFIM) är knutet till juridiska fakulteten vid Stockholms universitet.

Institutets uppgift är att befordra ett vetenskapligt studium av immaterialrätten - både upphovsrätten och det industriella rättsskyddet samt marknadsrätten.
Detta sker bl a genom dokumentation och publiceringsverksamhet.

Vid institutet pågår också ett större antal rättsvetenskapliga forskningsprojekt.
Vissa av dessa är avsedda att redovisas såsom doktorsavhandlingar.För mer information om Institutets verksamhet vänligen kontakta Institutets föreståndare prof. Per Jonas Nordell.