Främjar forskning och utbildning inom europeisk rätt
Seminar in EU Law with Jan Komárek, 9 December 2016, Friday, 14.00 - 16.00
The Institute of European Law (Institutet för europeisk rätt) invites you to a seminar in EU law with Jan Komarek. For more information please visit the Institute's home page (Lunchseminarier).
2016-11-29

Seminar in EU Law with Niamh Nic Shuibhne, 28 November 2016, 12.30 - 14.00
The Institute of European Law (Institutet för europeisk rätt) invites you to a seminar in EU law with Niamh Nic Shuibhne. For more information please visit the Institute's home page (Lunchseminarier).
2016-10-24

Seminar in EU law with Angela Ward, 16 September 2016, 14.00 - 16.00
The Institute of European Law (Institutet för europeisk rätt) invites you to a seminar in EU law with Angela Ward. For more information please visit the Institute's home page (Lunchseminarier).
2016-09-04

Final seminar (slutseminarium) in EU law with Helene Andersson, 15 June 2016, 10.00 - 12.00
The Institute of European Law (Institutet för europeisk rätt) invites you to a final seminar in EU law with Helene Andersson on the subject "Dawn Raids Under Challenge - A Study of the European Commission’s Dawn Raid Practices in Competition Cases from a Fundamental Rights Perspective". For more information please visit the Institute's home page (Lunchseminarier).
2016-05-10

Seminar in EU law with Marja-Liisa Öberg, 20 January 2016, 12.00 - 13.30
The Institute of European Law (Institutet för europeisk rätt) invites you to a seminar in EU law with Marja-Liisa Öberg. For more information please visit the Institute's home page (Lunchseminarier).
2016-01-14

Seminar in EU law with Jacob Öberg, 15 December 2015, 12.00 - 13.30
The Institute of European Law (Institutet för europeisk rätt) invites you to a seminar in EU law with Jacob Öberg. For more information please visit the Institute's home page (Lunchseminarier).
2015-11-18

Seminar in EU law with Gloria Golmohammadi, 3 December 2015, 12.00 - 13.30
The Institute of European Law (Institutet för europeisk rätt) invites you to an introductory doctoral seminar in EU law with Gloria Golmohammadi. For more information please visit the Institute's home page (Lunchseminarier).
2015-11-11

Seminar in EU law with Eduardo Gill-Pedro, 7 September 2015, 12.00 - 13.30
The Institute of European Law (Institutet för europeisk rätt) invites you to a luncheon seminar in EU law with Eduardo Gill-Pedro. For more information please visit the Institute's home page (Lunchseminarier).
2015-08-24

Seminar in EU law with Jacob Öberg, 12 February 2015, 12.00 - 13.30
The Institute of European Law in collaboration with the research group in Criminal Law at the Faculty of Law, Stockholm University invite you to a seminar in EU law with Dr Jacob Oberg. For more information please visit the Institute's home page (Lunchseminarier).
2015-01-21

Seminar in EU law with Professors Philippa Watson and Peter Oliver, 8 December 2014, 14.00 - 17.00
The Institute of European Law (Institutet för Europeisk rätt) invites you to an afternoon seminar in EU law with Professors Philippa Watson and Peter Oliver. For more information please visit the Institute's home page (Lunchseminarier).
2014-11-10

Final seminar (slutseminarium) in EU law with Jaan Paju, 23 October 2014, 10.00 - 12.00
The Institute of European Law (Institutet för europeisk rätt) invites you to a final seminar in EU law with Jaan Paju on the subject "EU-rättens påverkan på de nationella sociala trygghetssystemen". For more information please visit the Institute's home page (Lunchseminarier).
2014-11-10

Mid-term seminar in EU law with Helene Andersson, 30 September 2014, 17.00 - 18.30
The Institute of European Law (Institutet för europeisk rätt) invites you to a mid-term seminar in EU law with Helene Andersson on the subject "Due Process in Competition law Proceedings - a Contradiction in Terms??" For more information please visit the Institute's home page (Lunchseminarier).
2014-09-18

Seminar in EU law with Iris Goldner Lang, 17 September 2014, 12.00 - 13.30
The Institute of European Law (Institutet för Europeisk rätt) invites you to a seminar in EU law with Prof. Dr. Iris Goldner Lang on the subject “The EU Financial Crisis and Its Legal and Constitutional Implications”. For more information please visit the Institute's home page (Lunchseminarier).
2014-09-08

Luncheon seminar in EU law, 28 April 2014, 12.00-13.30
Institutet för europeisk rätt inbjuder i samarbete med Institutet för sjö- och annan transporträtt till ett lunchseminarium under rubriken "EU-förhandlingar i praktiken – passagerarrättigheter för vem och hur?" För mer information gå till Institutets hemsida.
2014-09-08

Seminar in EU law with Angela Ward, 24 March 2014, 12.00 - 13.30
The Institute of European Law (Institutet för Europeisk rätt) invites you to a seminar in EU law with Angela Ward on the subject “Relying on the Charter in a national court: the application, scope and interpretation of the Charter in domestic legal proceedings”. For more information please visit the Institute's home page (Lunchseminarier).
2014-09-08

Seminar in EU law with Giorgio Monti, 13 March 2014, 15.00 - 17.00
The Institute of European Law (Institutet för Europeisk rätt) invites you to a seminar in EU law with Giorgio Monti on the subject “Has Regulation 1/2003 Failed?” For more information please visit the Institute's home page (Lunchseminarier).
2014-09-08

Luncheon seminar in EU law, Friday 7 February 2014, 12.00 - 13.30
The Institute of European Law (Institutet för europeisk rätt) invites you to a luncheon seminar in EU law with Anna Wetter on the subject "Respekteras gemensamma straffrättsprinciper av EU-lagstiftaren när denne lagstiftar inom straffättens område och hur viktigt är det att så görs?" For more information please visit the Institute's home page (Lunchseminarier).
2014-09-082014-08-30

Luncheon seminar in EU law, Tuesday 22 October 2013, 12.00 - 13.30
The Institute of European Law (Institutet för europeisk rätt) invites you to a luncheon seminar in EU law with Ulf Öberg and Torbjörn Andersson on the subject "Exit, voice or loyalty" - om det påstådda "förbudet mot abstrakt normprövning" enligt 11 kap. 14 § regeringsformen och förutsättningarna för tredjemanstalan enligt 13 kap. 2 § rättegångsbalken." For more information please visit the Institute's home page (Lunchseminarier).
2013-09-30

Conference in EU law, Friday, 11 October 2013, 13.00 - 17.15
The Institute of European Law (Institutet för europeisk rätt) in cooperation with SIEPS (the Swedish Institute for European Policy Studies) are pleased to invite you to a conference on “Croatia’s Accession to the European Union and the Future of EU Enlargement”. For more information please visit the Institute's home page (Lunchseminarier).
2013-09-11

Luncheon seminar in EU law, Thursday 19 September 2013, 12.20 - 14.00
Institutet för europeisk rätt i samarbete med Stockholm Center for International Law and Justice inbjuder till ett lunchseminarium under rubriken "Rättsordningarnas krig och kravet på effektivt domstolsskydd för terroristmisstänkta. Ett samtal om konsekvenserna av Kadi"
2013-08-27

Luncheon seminar in EU law, Wednesday, 12 June 2013, 12.00 - 13.30
The Institute of European Law (Institutet för europeisk rätt) invites you to a luncheon seminar in EU law with Helene Andersson on the subject "Rätten till försvar i konkurrensmål – en rätt i teorin eller praktiken?" For more information please visit the Institute's home page (Lunchseminarier).
2013-05-19

Seminar in EU law: Thursday, 14 March 2013, 15:00 - 17:00
The Institute of European Law (Institutet för europeisk rätt) invites you to a seminar in EU law with John Kallaugher on the subject "Article 102: Tying Together the Threads in Recent Case Law" For more information please visit the Institute's home page (Lunchseminarier).
2013-02-25

Seminar in EU Law: Tuesday, 27 November 2012, 12.30-14.00
The Institute of European Law (Institutet för europeisk rätt) invites you to a luncheon seminar in EU law with Philippa Watson on the subject "Equality as a free standing right? Or simply a means to market integration?" For more information please visit the Institute's home page (Lunchseminarier).
2012-11-20

Seminar co-organised by SIEPS and the Institute of European Law, Time: 26 October 2012, 9:00 - 13:00, Venue: The Royal Coin Cabinet
Swedish Institute for European Policy Studies (SIEPS) and the Institute of European Law (Institutet för europeisk rätt) invite you to a seminar "Consumer Empowerment in the EU". Please check the following link for more information: http://sieps.se/en/seminarier/26-october-%E2%80%93-consumer-empowerment-in-the-eu
2012-10-12

Luncheon seminar in EU law_1 November 2012, 12.00 - 13.30
The Institute of European Law (Institutet för europeisk rätt) invites you to a luncheon seminar in EU law with Dominique Ritleng on the subject "The independence and legitimacy of the European Court of Justice". For more information please visit the Institute's home page (Lunchseminarier).
2012-10-09

Luncheon seminar in EU law_9 October 2012, 12.30 - 14.00
The Institute of European Law (Institutet för europeisk rätt) invites you to a luncheon seminar in EU law with Björn Lundqvist on the subject "Digital Agenda: Turning government data into gold The regulation of public sector information - some comments on the Compass-case". For more information please visit the Institute's home page (Lunchseminarier).
2012-09-17

Luncheon seminar_Friday 14 September 2012, 13.00-15.30
The Institute of European Law (Institutet för europeisk rätt) invites you to a luncheon seminar in EU law with Jan Komarék on the subject "The Place of Constitutional Courts in the EU". For more information please visit the Institute's home page (Lunchseminarier).
2012-08-14

Seminar in EU law and policy: Observing the European Court of Justice, 4 May, 13.00 -15.30
The Institute of European Law (Institutet för europeisk rätt) in cooperation with the Department of Political Science, Stockholm University invites you to a seminar "Observing the European Court of Justice. A large-scale analysis of EU governments’ observations in preliminary ruling cases 1997-2008" For more information please visit the Institute's home page (Lunchseminarier).
2012-04-02

Luncheon seminar in EU law_Thursday, 12 April 2012, 12.00 - 13.30
The Institute of European Law (Institutet för europeisk rätt) invites you to a luncheon seminar in EU law with Mohamed Sideek Seyad on the subject EU’s legal response to the current fiscal crisis. For more information please visit the Institute's home page (Lunchseminarier).
2012-03-28

Luncheon seminar in EU law, Monday, 26 March 2012, 12.00 - 13.30
The Institute of European Law (Institutet för europeisk rätt) invites you to a luncheon seminar in EU law with Jaan Paju on the subject Case C 257/10, Försäkringskassan v. Elisabeth Bergström - a blow to the national sovereignty of social security systems or business as usual?
2012-03-08

Luncheon seminar in EU law, Friday, 24 February 2012, 12.30-14.00
The Institute of European Law (Institutet för europeisk rätt) invites you to a luncheon seminar in EU law with Petter Asp on the subject "EU Competences in the Area of Criminal Law after the Lisbon Treaty". For more information please visit the Institute's home page (Lunchseminarier).
2012-02-16

Luncheon seminar in EU Law, 16 November 2011, 12-13.30, Lunch Room 7th floor
The Institute of European Law invites to a luncheon seminar with Karolina Zurek on "European Food Regulation after Enlargement: Coping with Challenges of Diversity." Karolina Zurek has a PhD (2010) in Law from the EUI Florence. Currently she is senior researcher in law at SIEPS and visiting researcher at the Center for Baltic and East European Studies (CBEES) at Södertörn University. For more information please visit the Institute's home page (Lunchseminarier).
2011-10-24

Lunchseminarium i EU-rätt, 2 maj 2011, 12.30-14.00 (Obs! tiden), Fakultetsrummet
Den 2 maj presenterar Jane Reichel sin artikel ”Rights, Compensation and the Role of the Courts – will Swedish Legal method be Europeanised?". Jane Reichel är universitetslektor i förvaltningsrätt vid Juridiska institutionen, Uppsala universitet. För mer information gå till Institutets hemsida, under lunchseminarier.
2011-03-31

Lunchseminarium i EU-rätt den 12:e april 2011, 12.00-13.30, Fakultetsrummet
Den 12:e april talar Johan Lindholm på temat ”Lönetak och EU-rätt - UEFA:s regler om Financial Fair Play”. Johan Lindholm är universitetslektor i juridik vid Umeå universitet och arbetar med bl a ett projekt om EU-rättens påverkan på idrotten. För mer information gå till Institutets hemsida, under lunchseminarier.
2011-03-31

Lunchseminarium i EU-rätt, 22 mars 2011, 12-13.30, Fakultetsrummet
Institutet för europeisk rätt inbjuder till ett lunchseminarium under rubriken "Kommissionens olika roller i konkurrensärenden - ett fall för Europadomstolen?" Vid seminariet kommer Helene Andersson att diskutera Europeiska kommissionens hantering av konkurrensärenden i ljuset av EU:s rättighetsstadga och Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna. För mer information gå till Institutets hemsida.
2011-03-05

Lunchseminarium i EU-rätt den 1:e december 2010, Fakultetsrummet, 12-13.30
Claes Granmar presenterar sin avhandling med titeln ”Trade mark Paradoxes in European Brand Competition”. Claes Granmar disputerade nyligen vid EUI, Florens. För mer information gå till Institutets hemsida.
2010-11-23

Lunchseminarium i EU-rätt den 6:e oktober, 12-13:30, Fakultetsrummet
Onsdagen, den 6:e oktober presenterar Björn Lundquist, LL.D (EUI) sin avhandling “Joint Research and Development and Patent Pools under the Antitrust Laws of the USA and the Competition Rules of the European Union: a Comparative Study of the Antitrust Rules Governing Collaborations for the Creation and Marketing of Intellectual Property Rights.” För mer information gå till Institutets hemsida.
2010-10-06

Ny hemsida
Institutet för Europeisk rätt lanserar idag sin nya hemsida. Välkomna att besöka den!
2010-06-24

Välkomna till Institutet för Europeisk rätt


Institutet inrättades genom fakultetsnämndens beslut den 22 januari 1990. Institutet har till uppgift att främja forskning och utbildning inom europeisk rätt, särskilt EU-rätt men även den Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna (EKMR). Institutets medarbetare bedriver forskning inom en rad områden av central betydelse för det europeiska integrationsprojektet, bland annat europeisk konstitutionell och institutionell rätt, inre marknaden, konkurrensrätt samt förhållandet mellan EU rätt och EKMR. Av särskilt intresse är europarättens samspel med nationell rätt, och i synnerhet svensk rätt. Institutet anordnar forskningsseminarier och konferenser och samarbetar med ett antal svenska och internationella akademiska institutioner med inriktning på europeisk rätt och politik.


För mer information om Institutets verksamhet vänligen kontakta Institutets föreståndare prof. Antonina Bakardjieva Engelbrekt antonina.bakardjieva@juridicum.su.se.